Sprawy karne

Bronimy naszych klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych – we wszystkich instancjach łącznie z postępowaniem kasacyjnym.

Reprezentujemy interesy pokrzywdzonych – osób fizycznych jak i przedsiębiorstw; uczestniczymy w postępowaniu przygotowawczym - przed Prokuraturą i Policją, przygotowujemy prywatne akty oskarżenia, występujemy w charakterze pełnomocników oskarżyciela posiłkowego.

Sporządzamy opinie i udzielamy konsultacji dla firm w zakresie oceny prawnokarnych skutków podejmowanych działań gospodarczych.

Doradzamy prezesom i zarządcom w kwestii oceny ich odpowiedzialności osobistej.