Klienci indywidualni

Prawo cywilne

    • reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych
    • sporządzanie umów, opinii prawnych, pism procesowych (pozwy, apelacje)
    • sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności nieruchomości, postępowanie wieczystoksięgowe
    • odszkodowania
    • sprawy spadkowe
    • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
    • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Prawo rodzinne

    • sprawy o rozwód
    • sprawy o separację
    • sprawy o podział majątku małżonków
    • sprawy o alimenty
    • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

Prawo pracy

    • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
    • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
    • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy
    • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
    • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy

Prawo karne

    • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
    • udział w postępowaniu przygotowawczym
    • obrona w sprawach o wykroczenia
    • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia
    • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym, tj. wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Prawo administracyjne i podatkowe

    • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
    • odwołania od decyzji administracyjnych
    • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym