Odszkodowania

Zajmujemy się kompleksowym dochodzeniem wszelkich roszczeń odszkodowawczych. W sprawach tych reprezentujemy klientów przed zakładami ubezpieczeń i w sporach sądowych. Prowadzimy sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i uszczerbek na zdrowiu w szczególności doznanych w wyniku wypadków drogowych, losowych i błędów w sztuce lekarskiej.

Ponadto reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.