Rozwody

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw rodzinnych, w szczególności rozwodowych (z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie), alimentacyjnych i podziałów majątku pomiędzy byłymi małżonkami.

W przedmiotowych sprawach pomagamy stronom porozumieć się co do sposobu rozwiązania małżeństwa i doradzamy w kwestiach z tym związanych.

Reprezentujemy strony przed sądem, sporządzamy pisma procesowe oraz projekty umów w sprawach o podział majątku.